Kurzy

Pre všetky vekové kategórie a stupne pokročilosti.

Pre dospelých

 • všeobecné
 • business

Detské kurzy

 • predškoláci (5 ročné deti)
 • od 6 do 10 rokov

Individuálne kurzy

 • One to one
 • Skype
 • Telefonicky
 • Večerné kurzy

Príprava na maturitnú škúšku

úrovne B1 alebo B2

 • gramatika
 • konverzácie

Príprava na medzinárodné certifikáty

 • certifikát TOEFL
 • certifikát FCE (First Certificate in English)

Slovenčina pre cudzincov

Zápis do kurzu

Zápisy do kurzov začínajú vždy 1. septembrový týždeň a zapísať sa možno kedykoľvek. Vyučovanie prebieha od septembra do júna v popoludňajších hodinách v našich priestoroch (mapa). Stretávať sa budeme 2x týždenne po 60, 90 alebo 120 minút alebo intenzívnejšie na základe individuálnej dohody.

Školné závisí od počtu hodín pričom 1 vyučovacia hodina = od 1,60€.
Neúčasť nie je dôvodom na zníženie školného. Absencia sa rieši individuálne po dohode (kontakt)

Súčasťou zápisu je uhradenie zálohy 20€ (MŠ 10€) a 3€ sú zápisné, zvyšná suma je prvé školné a predplatenie učebného materiálu.

Za zdravie a bezpečnosť žiakov su lektori zodpovední iba počas vyučovacej hodiny.

Prihláste sa na jazykový kurz