Práva a povinnosti

žiakov centra jazykov MM Star.

Práva

  1. Žiak/klient Centra jazykov má právo plne využívať čas vymedzený rozvrhom hodnín na vzdelávanie.

Povinnosti

Žiak/klient Centra jazykov:
  1. je povinný chrániť a nepoškodzovať majetok Centra jazykov. V prípade spôsobenia školy je povinný ju uhradiť.
  2. je povinný uhrádzať platby a vyučovanie najneskôr 15. deň v danom mesiaci.
  3. svojím nevhodným správaním a používaním mobilného telefónu nevyrušuje ostatných účastníkov.
  4. sa počas vyučovania venuje výhradne preberanému učivu.
  5. je povinný aj v čase pred a po vyučovaní v priestoroch a okolí Centra jazykov sa správať slušne, nekričať, nebehať alebo iným spôsobom rušiť vyučovací proces.